Frågor & svar

Det mesta du behöver veta om gymnasieantagningen. Hittar du inte svar här så kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Ansökan och antagning

Ansökan

ANSÖKAN

Inom GR
• Alla elever i år 9 och elever vid introduktionsprogram som är registrerade i Indra samt är folkbokförda och går i skolan i Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter till webbplatsen så att de själva kan göra sin ansökan. Elever som inte vill göra sin ansökan själva får hjälp av sin studievägledare på skolan.

• Om du inte går på någon skola (grund- eller gymnasieskola) ska du göra du ditt gymnasieval på den ansökningsblankett som finns att skriva ut på grkom.se/gymnasieantagningen. Ta kontakt med en studievägledare i din hemkommun om du behöver vägledning.
Skicka eller mejla sedan den ifyllda blanketten till Gymnasieantagningen via kontaktuppgifterna längst ner på denna sida.

När vi har registrerat dina gymnasieval får du inloggningsuppgifter så att du kan följa antagningen och svara på ditt antagningsbesked.

Utanför GR
• Om du vill söka utbildningar utanför GR går det bra om de är riksrekryterande. Övriga utbildningar måste din studievägledare registrera åt dig.

Till GR från övriga landet
• Om du bor och är folkbokförd utanför GR ska du söka utbildning via din hemkommun vilken i sin tur skickar ansökan vidare till oss. Tala med din studievägledare eller ditt antagningskansli.

GR-elever på grundskola utanför GR
• Du gör ditt gymnasieval på den ansökningsblankett som finns att skriva ut på grkom.se/gymnasieantagningen. Ta kontakt med studievägledaren på din skola om du behöver studievägledning.

Skicka eller mejla sedan den ifyllda blanketten till oss på Gymnasieantagningen via kontaktuppgifterna längst ner på denna sida. Vi kommer att lägga in dina gymnasieval och du får sedan inloggningsuppgifter för att kunna följa och svara på ditt antagningsbesked.

Spara ansökan på webbplatsen
• Ansökan sparas automatiskt i Indra och det finns därför ingen sparaknapp att markera.

Underskrift
• Längst ner på pappersblanketten finns det möjlighet för både vårdnadshavare och sökande elev att skriva under. Underskrift av vårdnadshavare är dock inte nödvändig. 
 

ANTAL VAL

Du får göra 30 val. Det viktigaste att tänka på när du gör flera val är att du lägger dem i rangordning med det valet du helst vill ha längst upp och det valet du minst vill ha sist i din ansökan. Det är också viktigt  att du har säkrat upp med val om du exempelvis skulle sänka dina betyg eller bli obehörig till sökta utbildningar. 

BEHÖRIGHET

Ålder och tidigare utbildning

• För att vara behörig till nationella program måste du ha avslutat grundskolan eller motsvarande utbildning och inte tidigare ha genomgått ett nationellt program eller International Baccalaureate. Du får påbörja ett nationellt program till och med det år du fyller 19 år.

Betyg per programgrupp
Yrkesprogram
För att vara behörig till yrkesprogram måste du minst ha betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program
För att vara behörig till högskoleförberedande program måste du minst ha betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt nio andra ämnen.

Utöver dessa behörighetskrav måste du för behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet ha minst betyget E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste du ha minst betyget E i biologi, fysik och kemi.

Introduktionsprogram
För introduktionsprogrammen gäller följande:
Preparandutbildning kan sökas av elever som inte är behöriga till högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val/PRO har behörighetskrav med minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt fyra andra ämnen eller svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket och med snabb övergång till annan utbildning.

Finns det särskilda hälsokrav på vissa utbildningar?

Vissa utbildningar har särskilda krav på hälsa när du söker. Om du söker till Sjöfartsutbildningen ex måste du uppfylla vissa hälsokrav på syn, färgseende och hörsel. Tag gärna kontakt med skolans skolsköterska för mer information innan du söker utbildningen.

Hur används mitt höstterminsbetyg?

Går du i årskurs 9 används ditt höstterminsbetyg vid den preliminära antagningen då du får ditt förhandsbesked. Antagningen är klar i mitten av april och datumet visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn. 

Hur används mitt slutbetyg?

Ditt slutbetyg används vid slutantagningen som är klar i slutet av juni. Datumet visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Hur får jag ett lösenord?

Alla elever i år 9 och elever vid introduktionsprogram som är registrerade i Indra som är folkbokförda och går i skolan i Göteborgsregionen får inloggningsuppgifter till webbplatsen. Inloggningsuppgifterna skickas hem per post inför att ansökningsperioden startar. De elever som registreras efter att lösenordsbrevet skickas ut får istället ett mejl med inloggningsuppgifter när de registreras.

Inloggningsuppgifter är ditt personnummer och ett lösenord.

Sökande elever som inte är folkbokförda inom GR får inloggningsuppgifter i samband med att de registreras i antagningssystemet. Eleverna kan se sitt gymnasieval och svara på sitt antagningsbesked men har ingen möjlighet att själva registrera gymnasieval.

Hur gör jag gymnasieval utanför Göteborgsregionen?

På webbplatsens söksida finns några av de utbildningar som ligger utanför Göteborgsregionen under boxen Utanför Göteborgsregionen.

Riksrekryterande utbildningar visar alla utbildningar i landet där elever kan söka på samma villkor och det är dina betyg som avgör om du får en plats eller inte. Gymnasieskolorna finns i hela landet. Dessa utbildningar kan du själv söka på webbplatsen.

Naturbruksutbildningar i Västra Götalands län visar de gymnasieskolor inom länet men utanför Göteborgsregionens kommuner som erbjuder naturbruksprogram som du som bor i Västra Götalands län kan söka. Dessa utbildningar kan du själv söka på webbplatsen.

Övriga regioner > Fyrbodal visar alla gymnasieutbildningar i antagningsregionen Fyrbodal vilka består av kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla och Vänersborg. Eftersom våra två antagningsregioner använder samma antagningssystem har vi möjlighet att visa dessa utbildningar på vår webbplats. Dessa utbildningar kan du inte själv söka på webbplatsen. Kontakta din studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att registrera dessa val.

Om du vill söka övriga utbildningar utanför Göteborgsregionen ska du kontakta studie- och yrkesvägledaren på din skola som hjälper dig att registrera dessa val. Du ser dem sedan under Mitt gymnasieval när du loggat in.

Om du söker utbildningar som ligger på kommunal gymnasieskola utanför Göteborgsregionen behöver du ange särskilda skäl när du söker. Saknar du särskilda skäl eller dina skäl inte beviljas kan du bli mottagen i andrahand. Du kan då få en plats först efter att alla som bor inom sökt kommun eller antagningsregion fått en plats. För mer information kontakta din studie- och yrkesvägledare på skolan.

Hur gör jag mitt gymnasieval?

Filmen Så här gör du ditt gymnasieval visar hur ansökningswebben fungerar. Informationen finns också som bildpresentation på grkom.se/gymnasieantagningen.

Hur gör jag om jag ska flytta FRÅN Göteborgsregionen?

Om du skall flytta från Göteborgsregionen kan du själv anmäla flytt när du är inloggad på sidan. Länken Anmäl flytt ligger längst ner i menyn under ditt namn. Du väljer vilken kommun du ska flytta till och kan bifoga skäl och skriva ett meddelande till oss om du till exempel redan nu vet när du ska flytta.

Särskilda regler gäller när du flyttar från Göteborgsregionen och ska börja på gymnasieskola i annan kommun. Du söker utbildning både inom Göteborgsregionen och i den kommun du planerar att flytta till.

Kontakta din studie-och yrkesvägledare för mer information.

Hur gör jag om jag ska flytta INOM Göteborgsregionen?

Om du flyttar mellan kommunerna inom Göteborgsregionen behöver du inte göra någonting med ditt gymnasieval. Valen ligger kvar och gäller fortfarande och du har samma rätt som tidigare att bli antagen. För några utav introduktionsprogrammen kan krävas särskilda skäl beroende på hemkommun och du kommer då att bli informerad om detta.
Din folkbokföringskommun kommer att uppdateras automatiskt.

Hur gör jag om jag ska flytta TILL Göteborgsregionen?

Du ska alltid göra ditt gymnasieval i den kommun/det samverkansområde som du tillhör där du för närvarande är folkbokförd. Det innebär att du gör ditt gymnasieval på vanligt vis men att du samtidigt gör en anmälan om att du ska flytta till en kommun inom Göteborgsregionen. Kontakta din studie‐ och yrkesvägledare eller ditt antagningskansli för att få mer information om hur du ska göra.

När flyttanmälan är gjord kommer ditt antagningskansli att skicka vidare informationen till oss.
Handlingar som ska skickas är:

•Dina kontaktuppgifter
•Dina betyg
•Ditt eventuella personliga brev med önskemål om utbildning/skola

När vi har tagit emot din flyttanmälan skickar vi dig en bekräftelse på att flyttanmälan är mottagen.

Om du har önskemål om utbildning på kommunal gymnasieskola reserverar vi en plats för dig i avvaktan på ändrad folkbokföring. Förutsättningen för att du ska kunna tas in på utbildningen är att du skickar oss personbevis där det framgår att du är folkbokförd i Göteborgsregionen samt att du är behörig till vald gymnasieutbildning och når upp till aktuell antagningspoäng. Senast 1 augusti ska personbevis lämnas till Gymnasieantagningen i Göteborgsregionen där det framgår att du är folkbokförd inom Göteborgsregionen.

Hur gör jag om jag vill ändra i mitt gymnasieval eller göra ett sent omval?

Om du vill ändra i ditt gymnasieval ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare som kan hjälpa dig. Sista dag för ändringar visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Om du vill ändra i ditt gymnasieval efter sista dag att göra nödvändiga ändringar i juni kommer dina val att läggas som sena omval i en omvalskö. Om det är fler antal sökande än platser kommer ändringen inte att bli aktuellt förrän alla som är reserver vid slutantagningen blivit erbjudna en plats till sökt utbildning. I omvalskön sorteras eleverna efter sina betyg.

Hur gör jag som bor utanför Göteborgsregionen val inom Göteborgsregionen?

Du ska alltid göra ditt gymnasieval i din hemkommun där du är folkbokförd. Om du lägger till val inom Göteborgsregionen så kommer de valen att skickas vidare från din hemkommuns antagningskansli till oss i Göteborg.

När vi registrerar dina gymnasieval kommer vi att skicka dig inloggningsuppgifter till webbplatsen. Du kommer då att kunna se dina gymnasieval men har ingen möjlighet att själv lägga till, ändra eller ta bort några val. Behöver du göra ändringar så kontaktar du studievägledaren i din hemkommun.

Du kan se ditt antagningsresultat som inloggad på webbplatsen. Vid slutantagningen i sommar får du också ett skriftligt antagningsbesked hem i brevlådan. Du kan då välja att svara via webbplatsen eller med hjälp av svarstalongen på pappersbeskedet. Du måste svara på antagningsbeskedet för att inte bli struken från utbildningarna.

Hur gör jag som är folkbokförd inom Göteborgsregionen och går på skola utanför regionen?

Du gör ditt gymnasieval på den ansökningsblankett som finns att skriva ut på grkom.se/gymnasieantagningen. Ta kontakt med studievägledaren på din skola om du behöver vägledning.
Skicka eller mejla sedan den ifyllda blanketten till Gymnasieantagningen via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Vi kommer att lägga in dina gymnasieval och du får sedan inloggningsuppgifter för att kunna följa och svara på ditt antagningsbesked.

Hur kan jag som inte går på någon skola göra mitt gymnasieval?

Om du inte går på någon skola (grund- eller gymnasieskola) ska du göra du ditt gymnasieval på den ansökningsblankett som finns att skriva ut på grkom.se/gymnasieantagningen. Ta kontakt med en studievägledare i din hemkommun om du behöver vägledning.
Skicka eller mejla sedan den ifyllda blanketten till Gymnasieantagningen via kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Vi kommer att lägga in dina gymnasieval och du får sedan inloggningsuppgifter för att kunna följa och svara på ditt antagningsbesked.

Hur loggar jag in?

För att se ditt gymnasieval, dina betyg, göra val och lägga till favoriter behöver du vara inloggad.


Såhär loggar du in första gången
•Klicka på knappen Logga in som finns längst upp till höger.

•Skriv in personnummer och det utskickade lösenordet, klicka på Logga in.

•Om din e-postadress inte finns inlagd måste den registreras (är obligatorisk uppgift/tvingande). Om den finns inlagd måste den kontrolleras och skrivas in en gång till så att den är korrekt registrerad. Tänk på att välja en e-postadress som du använder under hela antagningsåret fram tills att antagningen avslutas i september.

•Ändra ditt lösenord.
Lösenordet måste vara minst 6 tecken långt och innehålla minst en siffra eller en stor bokstav.

•Ett e-mejl med rubriken Nytt lösenord skickas nu till den angivna e-postadressen.

•Öppna mejlet och verifiera/bekräfta din inloggning genom att klicka på knappen Till Indra2. Sidan öppnas i ett nytt webbfönster och du är inloggad.

•Fyll i ditt mobilnummer och vårdnadshavares kontaktuppgifter.
 

Borttappat lösenord
•Gå till www.indra2.se och klicka på knappen Logga in som finns längst upp till höger i webbfönstret. Där hittar du länken Glömt ditt lösenord?

•Skriv in personnummer och klicka på Skicka.

•Ett mejl med ett nytt lösenord skickas omgående till den e-postadress som finns registrerad i antagningssystemet.


Ändra lösenord
Som inloggad hittar du i menyn länken Ändra lösenord och följer anvisningarna på sidan.


Låst konto
Om du skriver fel lösenord 3 gånger så låser sig ditt konto i 2 timmar innan det låses upp automatiskt och du kan försöka igen.

Hur många val får jag göra?

Du får göra 30 val. Det viktigaste att tänka på när du gör flera val är att du lägger dem i rangordning med det valet du helst vill ha längst upp och det valt du minst vill ha längst ner. Det är också viktigt  att du har säkrat upp med val om du exempelvis skulle sänka dina betyg eller bli obehörig till sökta utbildningar. 

Hur räknas mina betyg?

Det är på slutbetyget från år 9 som du räknar poäng när du söker till gymnasieskolan. Vid gymnasieantagningen räknas betygen om till siffror och då ger:

  • A = 20 poäng
  • B = 17,5 poäng
  • C = 15 poäng
  • D = 12,5 poäng
  • E = 10 poäng
    (enligt den tidigare betygskalan ger MVG = 20 poäng, VG = 15 poäng och G = 10 poäng)

De 16 bästa betygen räknas och om du har läst modernt språk/språkval (M2) från åk 6 får du räkna totalt 17 betyg. Räkna först dina 16 bästa betyg utom betyget i modernt språk/språkval (M2). Lägg därefter till betyget för modernt språk/språkval (M2).

Vid antagningen måste du också vara behörig till den utbildning du söker.

Hur sparar jag mitt gymnasieval?

Alla val som läggs till under Mitt gymnasieval sparas automatiskt. Vill du skriva ut ett kvitto på valen du lagt in finns en utskriftsikon på sidan..

Kan jag bli antagen till två utbildningar samtidigt?

Du kan bara bli antagen till en (1) utbildning inom Göteborgsregionen.

Du kan däremot bli antagen till utbildningar utanför Göteborgsregionen samtidigt. Om du har sökt utbildningar på flera olika orter kan du bli antagen på flera ställen. Respektive antagningkansli tar under sommaren kontakt med dig och frågar vilken plats du vill börja på. Du kan bara börja på en utbildning och resten måste du tacka nej till.

Kan jag överklaga mitt antagningsbesked?

Du kan inte överklaga beslutet om antagning. Om du anser att ditt gymnasieval behandlats felaktigt kan du skriva till Gymnasieantagningen och påpeka detta. Om det har begåtts något fel kommer det att rättas till. Våra kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

När får jag mitt antagningsbesked?

Du får besked om antagning vid två tillfällen som inloggad på webbplatsen.

• Det första beskedet, som kallas förhandsbesked, får du när prelminärantagningen är klar i april. Förhandsbeskedet är endast preliminärt och kan komma att ändras vid slutantagningen. Om du är nöjd med ditt förhandsbesked behöver du inte göra någonting. Om du vill göra ändringar i din ansökan måste du kontakta din studievägledare på skolan eller i kommunen. Till introduktionsprogram sker ingen preliminärantagning och inga förhandsbesked visas.

• Det andra beskedet, besked om slutantagning, får du när slutantagningen är klar i slutet av juni. När du får detta besked måste du tacka ja till eller avstå varje plats som du är antagen eller reserv till.

Efter slutantagningen sker också en reservantagning där elever tas in till lediga platser. Besked om reservantagning får bara de elever som har val kvar att prövas på.

Du som bor utanför Göteborgsregionen får också ett skriftligt antagningsbesked hem i brevlådan vid slutantagningen i juni. Du kan då välja att svara via webbplatsen eller med hjälp av svarstalongen på pappersbeskedet. Du måste svara på antagningsbeskedet för att inte bli struken från utbildningarna.

När är sista dag att göra mitt gymnasieval?

Datum för gymnasievalet visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Observera att ansökningstider till utbildningar med idrott, färdighetsprov och vissa introduktionsprogram kan vara tidigare än dessa datum.

Om du har gjort ditt gymnasieval på en pappersblankett lämnar du den till din studie- och yrkesvägledare det datum din skola har bestämt.

Om jag inte kommer in, vad händer då?

Om du inte kommer in på någon av de utbildningar du sökt eller inte längre vill ha din plats ska du kontakta din studie- och yrkesvägledare. Då kan du få hjälp med att söka andra utbildningar, exempelvis introduktionsprogram.

Sökande med utländska betyg

Fri kvot - Sökande med utländska betyg

Utlandssvenskar och sökande från Norden
med avslutad grundskola

Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.

Gymnasieantagningen gör en fri bedömning av de utländska betygen.

Gymnasievalet
Ansökningsblankett och information finns på www.grkom.se/gymnasieantagningen.

Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje.

 


Ungdomar i svensk skola
med avslutad grundskola utomlands


Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3§ kan inte utländska betyg jämföras med svenska grundskolans betyg. Därför kan inte elever med utländska betyg konkurrera med betygspoäng som elever från svenska grundskolor. Istället kommer sökande med utländska betyg att prövas i fri kvot.


Gymnasievalet
Gymnasievalet görs på webbplatsen för gymnasievalet av eleven eller av elevens studie- och yrkesvägledare. Eleven kan se sin ansökan och svara på sitt antagningsbesked.

Elevens skola ska göra en behörighetsrekommendation. Behörighetsrekommendationen och elevens utländska betyg ska bifogas ansökan. För mer information kontakta nuvarande skola.

Behörighet och antagning
Gymnasieantagningen gör en samlad bedömning utifrån skolans behörighetsrekommendation och det utländska betyget. För att vara behörig till sökt utbildning måste eleven ha minst godkänt slutbetyg i svenska eller svenska som andraspråk. Därefter prövas eleven för antagning till sökt utbildning i fri kvot. Antagningsbesked meddelas vid slutantagningen.

Tidsplan för ansökan och antagning finns på startsidans tidslinje.

Vad finns det för utbildningar utanför Göteborgsregionen?

På söksidan kan du välja att visa utbildningar utanför Göteborgsregionen som finns upplagda på webbplatsen.

Utbildningarna som visas på vår webbplats är dock endast ett fåtal av alla de utbildningar som finns i Sverige. För att få veta vad respektive kommun eller fristående gymnasieskola erbjuder får du därför kontakta aktuell gymnasieskola.

De flesta utbildningar utanför Göteborgsregionen kan inte sökas av dig själv på webbplatsen utan din studie- och yrkesvägledare hjälper dig att göra valet.

Vad gäller när jag ska söka utbildning med idrott?

Det finns tre varianter av idrott att läsa på gymnasieskolan, RIG (riksreksryterande idrottsgymnasium), NIU (nationellt godkänd idrottsutbildning) samt kurser i Idrott och hälsa. På söksidan kan du antingen söka på idrottens namn i sökrutan eller välja idrotten under valet Fler sökalternativ - Extra val.

Förutom att i ditt gymnasieval välja utbildning med idrott måste du för RIG och NIU också göra en ansökan inom din idrott till specialidrottsförbundet. Du hittar mer information på grkom.se/gymnasieantagningen i häftet Utbildningar med idrott och på Riksidrottsförbundets webbplats, rf.se

På varje gymnasieskolas egen webbplats hittar du information om de utbildningar med idrott skolan erbjuder. Sök exempelvis på skolans namn i sökfältet och klicka på skolnamnet i träfflistan. Därefter väljer du Information om...

Vad händer med mina val under min antagna plats?

Gymnasieantagningen prövar dina val rad för rad uppifrån och ner och om du bli antagen på ett val avaktiveras de lägre valen automatiskt. Antagningen strävar alltid efter att erbjuda dig en plats så högt upp i ditt gymnasieval som möjligt.

Vad innebär det att vara behörig?

För att vara behörig måste du ha avslutat grundskolan eller motsvarande utbildning och inte tidigare ha genomgått ett nationellt program eller International Baccalaureate. Du får påbörja ett nationellt program till och med det år du fyller 19 år.

Yrkesprogram
För att vara behörig till yrkesprogram måste du minst ha betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt fem andra ämnen.

Högskoleförberedande program
För att vara behörig till högskoleförberedande program måste du minst ha betyget E i svenska/svenska som andra språk, engelska och matematik samt nio andra ämnen.

Utöver dessa behörighetskrav måste du för behörighet till Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet och Samhällsvetenskapsprogrammet ha minst betyget E i geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

För behörighet till Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet måste du istället ha minst betyget E i biologi, fysik och kemi.

Introduktionsprogram
För introduktionsprogrammen gäller följande: Preparandutbildning kan sökas av elever som inte är behöriga till högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val/PRO har behörighetskrav med minst betyget E i svenska/svenska som andraspråk, engelska eller matematik samt fyra andra ämnen eller svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik samt tre andra ämnen.

Yrkesintroduktion är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket och med snabb övergång till annan utbildning.

Vad menas med preliminärantagning?

Preliminärantagningen sker på våren och du får ett förhandsbesked som du kan se när du är inloggad. Förhandsbeskedet grundar sig på höstterminsbetyget för elever i år 9 och på slutbetyget för äldresökande.

När du blir Erbjuden plats på ett val prövas inte dina val under den platsen. Alla val utom de du avstått prövas igen vid slutantagningen. Beskedet kan komma att ändras i slutantagningen på grund av förändrad konkurrens som till exempel ökat antal sökande och höjda betyg.

Om du är nöjd med dina val på förhandsbeskedet ska du inte göra någonting. Om du vill lägga till val, avstå eller ändra ordning på dina val kontaktar du din studie- och yrkesvägledare.

Datum för preliminärantagningen visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Vad menas med slutantagning?

Slutantagningen sker på sommaren och du får ett slutantagningsbesked som du kan se när du är inloggad. Slutantagningsbeskedet grundar sig på slutbetyget för samtliga sökande.

När du blir Antagen eller Erbjuden plats på ett val prövas inte dina val under den platsen. Uppropsdag, tid och plats hittar du under rubriken Upprop på skolan när du är inloggad.

Svara på ditt slutantagningsbesked genom att tacka ja till eller avstå utbildningar i ditt gymnasieval. Om du känner dig osäker eller har frågor bör du omgående ta kontakt med din studie- och yrkesvägledare innan du svarar på beskedet. Det gäller även om du vill lägga till val eller ändra ordning på val. Ändringar läggs i en egen kö efter eventuella reserver och behandlas i betygsordning i mån av ledig plats.

Datum för slutantagningen visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Om du vid slutantagningen har blivit erbjuden plats på ett introduktionsprogram och under sommaren kompletterar dina betyg och därmed blir obehörig till det programmet, får du inte behålla platsen. Erbjudandet om platsen gäller bara så länge du har den behörighet som krävs för just det introduktionsprogrammet.

Vad är anstånd?

Anstånd innebär att man ansöker om uppskov med sina studier i ett år. Den vanligaste orsaken är att man ska arbeta eller åka utomlands kommande läsår. Beviljas anståndet har man rätt att börja på utbildningen och skolan man är antagen på nästkommande år istället.

Gymnasieantagningen hanterar anståndsansökningar fram till reservantagningen avslutas och beslutar om anstånd beviljas eller ej. Därefter är det gymnasieskolan själv som fattar beslut.

Vi vill ha en skriftlig begäran om anstånd från elev och förälder där skälet för anstånd framgår. En förutsättning för anståndet är också att man är fortsatt folkbokförd på angiven adress.

Vad är elevområdesprövning, EOP?

Om du söker en kommunal skola utanför Göteborgsregionen och samma utbildning finns på en kommunal skola i din hemkommun eller i din kommuns samverkanområde måste din ansökan prövas.

Har du skäl att gå i en annan kommun lämnar du dessa skäl till din studie- och yrkesvägledare som lämnar dem vidare till den som är ansvarig inom kommunen. Därefter yttrar sig din kommun över ditt önskemål och skickar din ansökan vidare till den kommun som du söker till. Den mottagande kommunen beslutar om du ska tas emot som sökande eller ej.

Om du blir mottagen betyder inte det att du är antagen. Det betyder bara att du har rätt att söka till kommunen och att du kommer att prövas tillsammans med alla andra sökande. Ovanstående gäller inte vid ansökan till fristående skolor, de har du rätt att söka i hela landet.

Vad är ett samverkansavtal?

Ett samverkansavtal innebär att ett antal kommuner tillsammans erbjuder elever utbildning på sina gymnasieskolor. Inom Göteborgsregionen finns ett sådant avtal för alla elever som bor i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn samt Öckerö.

Du hittar Göteborgsregionens samverkansavtal på grkom.se/gymnasieantagningen under rubriken Handböcker/Anvisningar.

Vad är fri kvot särskilda omständigheter?

Vad är fri kvot särskilda omständigheter?

Om det finns starka medicinska eller sociala skäl (intyg krävs) som innebär att elev som tidigare haft förutsättningar att antas till utbildning, men som vid tidpunkt för antagningen inte har det kan en ansökan i fri kvot göras. I bedömningen om sökande ska antas i fri kvot tas hänsyn till skälen och elevs förutsättningar att genomföra studierna på sökt utbildning samt elevens betyg från tidigare terminer. Antal platser inom fri kvot är mycket begränsat. För att bli antagen i fri kvot måste sökande vara behörig till programmet. Kontakta din skola för mer information och ansökan.

 

Gymnasieantagningen tar emot ansökan i fri kvot till nationella program samt Introduktionsprogrammen programinriktat individuellt val (PRO) och gruppbaserad yrkesintroduktion (YRK) inom Göteborgsregionen.

Kontakta din skola för mer information och ansökan.

Vad är frisök?

Om du vill söka ett nationellt program i annan kommun än din hemkommun/samverkansområde och inte har några särskilda skäl till att gå i annan kommun kan du istället bli mottagen som sökande i andra hand. Det innebär att du tas emot som sökande och erbjuds en plats om lediga platser uppstår.

Först ska dock sökt kommuns/samverkansområdets egna elever erbjudas plats. Frisök innebär dessutom att hemkommunen är skyldig att stå för dagliga resor om du är berättigad till studiehjälp men du har inte rätt till inackorderingsbidrag.

Vad är färdighetsprov?

Estetiska programmet har ofta färdighetsprov. Färdighetsprovet innebär att du under en dag får visa vad du kan i ämnet och blir poängsatt därefter. Särskilda varianter och spetsutbildningar kan också ha färdighetsprov.

Dessutom har IB, International Baccalaureate, prov. Du testas då i matematik och engelska för att skolan ska se om du har förutsättningar att följa undervisningen.

Information om gymnasieprogram med prov finns på grkom.se/gymnasieantagningen, Utbildningar med prov. Du hittar gymnasieskolans egen information om utbildningar med färdighetsprov på gymnasieskolans egen webbplats. Sök på skolans namn i sökfältet och klicka på skolnamnet i träfflistan. Därefter väljer du Information om...

Vad är reservantagning?

Under sommaren tackar en del elever nej till den utbildning de erbjudits och då uppstår en ledig plats. Reservantagning innebär att elever som är reserver till dessa platser då kan få en plats. Om du är reserv har du också fått ett reservplatsnummer. När det är din tur tas du in på din reservplats.

Du kan flyttas både upp och ner i reservnummerordningen beroende på om Gymnasieantagningen får in felaktigheter eller angelägna skäl som måste prioriteras före dig. Om du fortfarande är reserv när uppropet har varit kontaktar vi dig istället via mejl och telefon när ledig plats finns. Du kan då själv välja om du vill tacka ja till reservplatsen eller inte.

Datum för reservantagningen visas på tidslinjen som finns på startsidan och under klockan Viktiga händelser och datum i menyn.

Var gör jag mitt gymnasieval?

Bor du i Göteborgsregionen och går i årskurs 9 får du ett lösenord hemskickat till din folkbokföringsadress i december och kan sedan själv göra ditt gymnasieval på den här webbplatsen. Vill du hellre göra gymnasievalet på papper hittar du blanketten under Logga in-knappen eller på grkom.se/gymnasieantagningen Lämna därefter den ifyllda blanketten till din studie- och yrkesvägledare.

Om du inte går på någon skola kan du skicka blanketten till Gymnasieantagningen. Kontaktuppgifter ser du längst ner på sidan. Bor du utanför Göteborgsregionen kontaktar du din skola eller hemkommun för information.

Var hittar jag adresser till kommunerna?

Länkar till Göteborgsregionens kommuners webbplatser finns längst ner på sidan.  

Var hittar jag adresser till kommunernas utbildningsförvaltning?

Länkar till Göteborgsregionens kommuners webbplatser finns längst ner på sidan.  Där kan du länka dig vidare till avdelningen för utbildningsfrågor.

Var hittar jag antagningspoängen?

Antagningspoäng från innevarande och tidigare år hittar du på grkom.se/gymnasieantagningen

Var hittar jag gymnasieskolornas uppropstider?

När slutantagningen är klar hittar du din uppropstid under rubriken Upprop på skolan vid ditt antagningsbeskedet.

Var hittar jag katalogen Vad ska jag välja?

Den hittar du på grkom.se/gymnasieantagningen

Var hittar jag kontaktuppgifter till de olika skolorna?

Skriv in skolans namn i sökrutan och klicka sedan på skolans namn i träfflistan. Då kommer du vidare till skolvyn och kontaktuppgifter finns längst ner till höger.

Var hittar jag kontaktuppgifter till min studie- och yrkesvägledare?

Det hittar du under Mitt gymnasieval när du har loggat in. 

Var hittar jag naturbruksgymnasier i Västra Götalands län?

Utbildningar finns på söksidan under rubriken Utanför Göteborgsregionen - Naturbruksutbildningar i Västra Götalands län

Varför får jag inte besked om mina lägrehandsval på antagningsbeskedet?

Gymnasieantagningen prövar dina val i den ordning som du har rangordnat dem; val 1, val 2, val 3 osv. Du kan endast bli antagen på ett val vilket innebär att så fort du blir antagen på ett val blir de lägre valen inte längre prövade för antagning.

Antagningssystemet placerar dig på det val där dina betyg uppnår aktuell antagningspoäng. Om du är reserv till något utav dina högre val fortsätter Gymnasieantagningen att bevaka din möjlighet att bli antagen där om ledig plats uppstår.

Vem kan hjälpa mig med valet till gymnasieskolan?

Din studie-och yrkesvägledare på skolan eller i kommunen. Du hittar vem det är under Mitt gymnasieval när du har loggat in. 

Vilka extraval behöver jag göra?

Förutom att välja gymnasieskola och program finns det på många gymnasieskolor extraval att göra. Dessa visas i samband med att du gör ditt gymnasieval.

Följande extraval kan finnas:

Språkval: Ämnet moderna språk kallas också för språkval och kan läsas både på grund- och gymnasieskolan. De vanligaste språkvalen på grundskolan är franska, spanska och tyska. Nivåerna består av steg 1-7.
Om du börjar läsa ett språk i grundskolan kan du fortsätta med det språket på gymnasieskolan. Du kan också välja att börja med ett nytt språk. När du gör ditt gymnasieval känner systemet av om du läst språket tidigare och vilket steg du nått. Om skolan inte erbjuder önskat språkval på din nivå visas det inte i urvalsmenyn för sökt utbildning. Därmed kan du inte välja fel steg.
Det är tvingande att göra språkval till följande program: Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskaps-programmet. På övriga program är språkval frivilligt.

Individuellt val: Alla gymnasieskolor erbjuder individuella val men man gör oftast dessa val under åk 1 på gymnasieskolan. Vissa gymnasieskolor låter dig redan nu ange om du vill läsa ex specialidrott eller ytterligare språkval. Individuella val är inte tvingande att välja.

Instrument: När du gör val till Estetiska programmet med inriktning Musik kan du göra ett instrumentval. Det är inte tvingande att välja men skolan vill gärna veta vilket instrument du är intresserad av.

Profil: Gymnasieskolorna kan ange profiler på sina utbildningar för att specificera särskilda ämnesområden. Profiler är inte tvingande att välja.

Vilka språk kan jag välja mellan?

De vanligaste språken att välja på gymnasieskolan är franska, italienska, spanska och tyska. De språk som varje gymnasieskola erbjuder finns under varje utbildning i träfflistan på söksidan. När du loggat in kan du bara se de språk i listan som du själv kan välja. Listan anpassas då efter vilket språk du eventuellt läst på grundskolan.

Utbildningar

Hur kan jag se vilka gymnasieskolor som är kommunala och vilka som är fristående?

På söksidan under Fler sökalternativ kan du välja Kommunala skolor eller Fristående skolor. Från början är båda valda.

Hur mycket praktik/arbetsplatsförlagt lärande (APL) har man på gymnasieskolan?

På alla yrkesprogram har man arbetsplatsförlagt lärande (APL) minst 15 veckor under sina tre år i gymnasieskolan. På lärlingsutbildningar gör du mer än halva tiden av utbildningen på en arbetsplats. 

Kan jag gå på sommarskola för att bli behörig?

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att få information om hur det fungerar i din hemkommun.

Kan jag läsa mitt modersmål i gymnasieskolan?

Du som har annat modersmål än svenska kan välja att läsa ditt modersmål i gymnasieskolan om språket talas i din familj och det finns tillgång till behöriga lärare. Du kan läsa ditt modersmål istället för modernt språk eller som individuellt val. Om du läser det som modernt språk kan det ge meritpoäng om du vill läsa högre utbildning senare. Undervisningen ordnas antingen på din gymnasieskola eller inom det Gemensamma gymnasiet.

Kontakta gymnasieskolan du vill söka till och fråga hur undervisning i modersmål ser ut hos dem.

Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk som modersmål, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds även om det endast är en elev som vill läsa språket och oavsett om det är elevens dagliga umgängesspråk hemma.

När har skolorna öppet hus?

Information om gymnasieskolornas öppet hus finns under varje utbildning och gymnasieskola på webbplatsen. En samlad lista över alla gymnasieskolors öppet hus finns på grkom.se/gymnasieantagningen

Vad betyder texten inom parentes i träfflistan på söksidan?

Gymnasieskolorna kan sätta ett alternativt namn på sina program eller inriktningar om de vill. I så fall står namnet inom parentes efter det riktiga program- eller inriktningsnamnet.

Vad gäller för utlandsstudier?

För dig som vill studera utomlands finns idag många olika alternativ. Du kan läsa en termin, ett år eller en hel examen på ett universitet eller högskola utomlands. Du kan studera en yrkesutbildning utomlands eller åka på språkresa och lära dig ett nytt språk. Det finns flera organisationer med olika alternativ. Kontakta din studie-och yrkesvägledare på skolan för mer information.

Vad är dispens engelska?

För att vara behörig till nationella program krävs betyg i engelska. Elevens nuvarande skola har möjlighet att söka dispens från det kravet om elev på grund av speciella personliga förhållanden inte har haft möjlighet att delta i undervisning i engelska under en betydande del av sin tid i grundskolan.

En dispens innebär inte att eleven är befriad från engelska. För att eleven ska få sin examen från det nationella programmet måste även kursmålen i engelska uppnås under gymnasietiden.

Eftersom beslut fattas per sökt program och skola kan det innebära att dispensen blir beviljad på en utbildning men inte på en annan. Beslut meddelas via Indra.

För att bli antagen måste eleven i övrigt vara behörig till programmet och konkurrerar med sitt meritvärde. Besked om antagning meddelas i slutantagningen via Indra.

Kontakta nuvarande skola för mer information och ansökan.

Vad är en studievägskod?

Skolverket har skapat studievägskoder för de olika utbildningsalternativ som finns inom gymnasieskolan. Med hjälp av studievägskoden kan du se vilket program och inriktning utbildningen består av samt ibland mer detaljerad information om utbildningen.

Vad är ett nationellt program?

Det finns 18 nationella program varav 12 är yrkesprogram och 6 är högskoleförberedande program. Respektive program är i grunden uppbyggt på samma sätt oavsett i vilken kommun det anordnas.

Ett nationellt program består av:

•gymnasiegemensamma ämnen
•programgemensamma karaktärsämnen
•inriktningar (på de flesta program)
•programfördjupningar
•individuella val
•gymnasiearbete

På yrkesprogrammen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande. 

gymnasieinfo.se kan du läsa om varje program och också se filmer om de olika programmen.

Vad är gymnasiegemensamma ämnen?

De gymnasiegemensamma ämnena är:

•engelska
•historia
•idrott och hälsa
•matematik
•naturkunskap
•religionkunskap
•samhällskunskap
•svenska/svenska som andraspråk

Det är samma ämnen för alla program men det varierar mellan programmen hur mycket av de olika ämnena du läser.

På Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet läser du inte ämnet Naturkunskap eftersom andra naturvetenskapliga ämnen istället ingår i programmen.

Vad är individuella val?

På alla gymnasieprogram finns individuella val. Inom valet kan du välja olika kurser som just din gymnasieskola erbjuder. Det kan vara språk, matematik, engelska, idrott, servering eller djurhållning; det beror på vad skolan erbjuder. Du får betyg i de kurser du läser inom ramen för individuellt val och de kommer att finnas med på ditt slutbetyg.

Vad är introduktionsprogram?

Introduktionsprogrammen är för dig som inte kommer att läsa ett nationellt program. Det finns fem introduktionsprogram.

Preparandutbildning
Preparandutbildning finns för dig som vill läsa in grundskolebehörighet på högst ett år med syfte att gå vidare till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program. Utbildningens syfte är att du skall bli behörig till ett nationellt program. Preparandutbildning kan också sökas av elev som är behörig till yrkesprogram men ej till högskoleförberedande program.

Programinriktat individuellt val/PRO
Programinriktat individuellt val/PRO inriktas mot ett yrkesprogram, med målsättningen att du snart ska gå vidare till det yrkesprogrammet. Programmet har behörighetskrav med godkända betyg i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 andra ämnen eller svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 andra ämnen.

Yrkesintroduktion
Yrkesintroduktion är en yrkesinriktad utbildning på 1-3 år som leder till arbetsmarknaden eller till studier på ett yrkesprogram. Utbildningen är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Individuellt alternativ
Individuellt alternativ utformas efter dina förutsättningar under 1-3 år och kan innehålla grundskoleämnen, gymnasieämnen och motiverande insatser. Syftet är att förbereda för yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Utbildningen är i första hand till för dig som inte är behörig till ett yrkesprogram.

Språkintroduktion
Språkintroduktion ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket och med snabb övergång till annan utbildning.

Om du vid slutantagningen har blivit erbjuden plats på ett introduktionsprogram men under sommaren kompletterar dina betyg, och därmed blir obehörig till det programmet, får du inte behålla platsen. Erbjudandet om platsen gäller bara så länge du har den behörighet som krävs för just det introduktionsprogrammet.

Kontakta din studie-och yrkesvägledare om du vill veta mer.

gymnasieinfo.se kan du läsa om varje program och också se en film om introduktionsprogrammen.

Vad är programgemensamma karaktärsämnen?

Programgemensamma karaktärsämnen är de ämnen som ger varje program dess speciella innehåll, dvs karaktär. På El- och energiprogrammet läser du till exempel mekatronik och energiteknik. På Samhällsvetenskapsprogrammet är programgemensamma karaktärsämnen till exempel filosofi och moderna språk. Ämnena är därför olika beroende på vilket gymnasieprogram du studerar på.

Var finns det engelskspråkiga utbildningar?

Den internationella utbildningen IB, International Baccalaureate, finns på IHGR och Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och på Aranäsgymnasiet i Kungsbacka. På IHGR (International High School of the Gothenburg Region) i Göteborg finns också utbildningar på engelska.

Var hittar jag alla gymnasieutbildningar som finns inom en viss kommun?

På söksidan kan du välja kommun under Fler sökalternativ - Välj kommun eller skriva kommunens namn i sökrutan.

Var hittar jag vilka utbildningar som finns inom Göteborgsregionen?

På söksidan hittar du alla utbildningar inom Göteborgsregionen.

Var hittar jag vilka utbildningar som finns på fristående gymnasieskolor?

På söksidan under Fler sökalternativ kan du välja Fristående skolor. Vill du söka till fristående skolor utanför Göteborgsregionen får du kontakta din studie- och yrkesvägledare.

Vilka riksrekryterande utbildningar finns?

På söksidan kan du välja Utanför Göteborgsregionen och menyalternativet Riksrekryterande utbildningar.

Vilka språk kan jag läsa i gymnasieskolan?

Svenska och engelska är obligatoriskt. Exempel på andra vanliga språk som gymnasieskolan kan erbjuda är franska, italienska, spanska och tyska. Utbudet och nivåer på språket varierar mellan gymnasieskolorna. Du kan också läsa ditt modersmål.

Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk som modersmål, det vill säga finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska, erbjuds även om det endast är en elev som vill läsa språket och oavsett om det är elevens dagliga umgängesspråk hemma.

Gymnasiesärskolan

Var hittar jag information om gymnasiesärskolan?

På startsidan på indra2.se finns en länk till gymnasiesärskolans utbildningar. Här visas de utbildningar som Göteborgsregionen erbjuer inom gymnasiesärskolan och information om dessa.

Gymnasiesärskolor finns i många kommuner inom antagningsområdet vilka erbjuder teoretisk och yrkesförberedande utbildning på nationella program. Det finns också ett individuellt program. Kommunen har skyldighet att erbjuda utbildning i gymnasiesärskolan under fyra år. På nationella program är tiden fördelad på gymnasiesärskolegemensamma ämnen och olika karaktärsämnen. De gymnasiesärskolegemensamma ämnena är:

•svenska/svenska som andra språk
•engelska
•estetisk verksamhet
•matematik
•naturkunskap
•historia
•samhällskunskap
•religionskunskap
•idrott och hälsa

Utöver gymnasiesärskolegemensamma ämnen och för programmet gemensamma karaktärsämnen finns ett stort kursutbud beroende på vilken inriktning av program du kommer att läsa. Du har också möjlighet att välja individuellt valbara kurser. Under studietiden gör du också APL (arbetsplatsförlagd lärande) på olika arbetsplatser.

Under gymnasietiden planeras för din fortsatta verksamhet i arbete, annan sysselsättning eller fortsatta studier. De nationella programmen som finns utarbetade inom gymnasiesärskolan är:

•Programmet för administration, handel och varuhantering
•Programmet för estetiska verksamheter
•Programmet för fastighet, anläggning och byggnation
•Programmet för fordonsvård och godshantering
•Programmet för hantverk och produktion
•Programmet för hotell, restaurang och bageri
•Programmet för hälsa, vård och omsorg
•Programmet för samhälle, natur och språk
•Programmet för skog, mark och djur

Minst 22 veckor av utbildningen ska arbetsplatsförläggas. Varje sådan vecka ska motsvara 24 timmars undervisning i skolan. Även en särskild variant innehåller alla de gymnasiesärskolegemensamma ämnena som finns i de nationella programmen. Du kan även välja att läsa ett nationellt program som gymnasialt lärlingsprogram inom gymnasiesärskolan. Ett lärlingsprogram kan starta första, andra, tredje eller fjärde läsåret.

Individuella program riktar sig främst till de elever som inte kan följa en fullständig gymnasieutbildning på ett nationellt program eller särskild variant. De individuella programmen i gymnasiesärskolan består av ämnesområdena estetisk verksamhet, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, natur och miljö, individ och samhälle samt språk och kommunikation.

Gemensamt för alla gymnasiesärskolor är att du kommer att förberedas för ditt vuxenliv avseende arbete, boende och fritid. I allt du läser och gör tränas du för att klara dig senare i livet. Lärarnas övergripande uppgift är att hjälpa dig till ett så gott självförtroende att du vågar använda dina kunskaper, resurser och redskap för att kunna gå vidare i livet.

Betygsskalan i gymnasiesärskolans nationella och individuella program är femgradig. Betygsstegen är A, B, C, D och E. Elever som inte når nivån för E får ett intyg på genomförd utbildning.

grkom.se/gymnasiesarskolan kan du läsa mer och särskolan inom Göteborgsregionen.

Högre utbildning

Vad är grundläggande behörighet till högskola/universitet?

För att få grundläggande behörighet måste du ha:

•examen från ett högskoleförberedande program

eller

•yrkesexamen med minst betyget E i svenska 2 och 3 alternativt svenska som andraspråk 2 och 3 och i engelska 6. Du kan komplettera med svenska och engelska i efterhand. 

Oavsett vilken utbildning du söker kan du få meritpoäng för vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har betyget E eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng.

Vad är högskoleprovet?

Högskoleprovet är ett frivilligt prov som kan öka dina chanser att komma in på högskoleutbildningar. Om du gör provet deltar du i fler urvalsgrupper i antagningen. Provet erbjuds två gånger om året.

Vad är meritpoäng?

Meritpoäng kan du få genom att läsa vissa kurser i moderna språk, engelska och matematik. För att få meritpoäng krävs att du har godkänt betyg (E) eller högre i kursen. Högre betyg ger inte mer poäng och kurser som krävs för behörighet ger inte meritpoäng. Med hjälp av meritpoängen kan du höja ditt totala betygsvärde vid ansökan till högskola och universitet.

På gymnasieskolan

Har alla skolor skollunch?

På de flesta gymnasieskolor ingår kostnadsfri lunch varje dag, det kan dock finnas undantag. Kontakta därför själv gymnasieskolan för information.  

Har jag rätt till studiehjälp/studiemedel?

Du kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20 år och går i gymnasieskolan. Du får bara studiehjälp om du läser på heltid och du måste vara med på lektionerna. Om du inte är svensk medborgare gäller särskilda regler. Du kan också i vissa fall få studiehjälp på gymnasieskola utomlands. Centrala studiestödsnämnden (CSN) heter den myndighet som ansvarar för dessa frågor.

Studiehjälp kan bestå av 3 delar:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg

Studiebidrag
Studiebidraget är på 1 050 kr/månad och fås utan ansökan när du är inskriven på en gymnasieskola.

Extra tillägg
Extra tillägg är ett bidrag som prövas med hänsyn till dina och dina föräldrars ekonomiska förhållanden. Ansökan görs via csn.se

Inackorderingstillägg
Inackorderingstillägg är en form av studiehjälp för dig som på grund av lång restid behöver flytta närmre din skola. Du måste ha mer än 2 timmar per dag i restid för att det ska räknas som lång restid. Tillägget är ett bidrag till kostnader för boende och hemresor. Hur stort bidraget blir beror på avståndet mellan ditt vanliga hem och skolan och ligger mellan 1 190–2 350 kronor per månad. Går du på en kommunal gymnasieskola är det din hemkommun som prövar ansökan, annars ansöker du hos CSN. Du kan inte få inackorderingstillägg om du blir antagen via frisök.

Studiehjälp utbetalas för att du studerar, normalt tio månader per läsår. Om du är under 18 år betalas den ut till din vårdnadshavare. Från och med månaden efter du fyller 18 år betalas den ut till dig själv. Studiehjälp betalas ut sista bankdagen i månaden.

Du kan också läsa mer på CSNs webbplats, csn.se

Hur gammal får jag vara för att börja i gymnasieskolan?

Hemkommunen är skyldig att erbjuda dig gymnasieutbildning fram till och med det första kalenderhalvåret det år du fyller 20 år. Eftersom gymnasieskolornas läsår börjar på hösten betyder det att du får påbörja en gymnasieutbildning senast det år du fyller 19 år. Från det att du fyller 20 år kan du söka vuxenutbildning istället.

Måste jag läsa språk?

På alla nationella program måste du läsa svenska och engelska.

På Ekonomiprogrammet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste du läsa ytterligare ett språk.

På övriga nationella program är det frivilligt att välja om du vill läsa något mer språk än svenska och engelska.

Vad innebär Svenska som andraspråk?

Du kan välja att läsa svenska som andraspråk istället för svenska om du har ett annat modersmål än svenska. Ämnet ger samma behörighet till högre studier som svenska.

Vem får skolkort/busskort?

De gymnasieelever som har 6 km eller längre till skolan har rätt till skolkort för sina dagliga resor till och från skolan. I vissa kommuner måste man ansöka om skolkort. Mer information om detta finns på kommunernas webbplatser (länkar till varje kommun hittar du längst ner på sidan) eller på respektive gymnasieskola.

För elever som bor i Göteborgs kommun, Härryda kommun och Kungälvs kommun gäller dessa särskilda regler:

•Elever folkbokförda i Göteborg får skolkort oavsett avstånd till skolan.
•Elever i Härryda får skolkort som förutom i Härryda, gäller i Göteborg, Mölndal och Partille.
•Elever i Kungälvs kommun får skolkort som gäller i Kungälv.

Läs mer på Västtrafiks skolkortswebb