Elof Lindälvs gymnasium

 • BA
 • BF
 • EE
 • EK
 • FT
 • HA
 • HT
 • HV
 • IM
 • IN
 • NA
 • NB
 • RL
 • TE
 • VO

Idrotter

Fotboll, NIU, Handboll, NIU, Simning, NIU

Individuella val som kan väljas till år 1

Idrott och hälsa 1 - specialisering, Tyska , Spanska , Franska , Italienska

Språk som kan väljas till år 1

 • Franska: steg 1, 2, 3
 • Italienska: steg 1
 • Kinesiska, Mandarin
 • Spanska: steg 1, 2, 3
 • Tyska: steg 1, 2, 3

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Elof Lindälvs gymnasium erbjuder inga instrument

Profil

Beläggningsarbetare, Bergarbetare , Väg- och anläggningsarbetare , Krav godkänt betyg i engelska (minst E), Ventilationsplåtslagare , Byggnadsplåtslagare , Plattsättare, Stenmontör, Håltagare, Golvläggare, Undertaksmontör, Glastekniker

OM SKOLAN

Gymnasieskolan
Elof Lindälvs gymnasium är en kommunal gymnasieskola som ligger centralt i Kungsbacka nära Kungsbacka station.
Elof Lindälvs gymnasium har ett brett utbud av program och våra lärare är kunniga och engagerade – tillsammans skapar vi en skola där alla trivs, utvecklas och får kunskaper för livet. Vi arbetar ämnesövergripande utifrån examensmålen för att ge dig som elev en helhet i ditt lärande. Om du läser högre språksteg finns det möjlighet till språkutbyten. Skolan deltar också i olika projekt som syftar till att anpassa yrkesutbildningar inom EU.

Besök gärna vår webbplats för mer information, länk finns vid skolans kontaktuppgifter.

Idrott
Som NIU-elev får du en elitinriktad utbildning där du kombinerar idrott med gymnasiestudier. Målet med utbildningen är att du ska utveckla dina individuella färdigheter i teknik, speluppfattning och spelförståelse samt få ökad kunskap om tränings- och tävlingslära. Idrottsutbildningen har en tydlig elitriktning där målsättningen är att uttagna elever på sikt ska kunna nå nationell elitnivå. De sökande som anses ha bäst förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen ges företräde vid antagningen. 


Gymnasiesärskolan
Vi erbjuder fyra nationella yrkesprogram. Dessa program ska leda till arbete, sysselsättning eller fortsatta studier. Programmen är både praktiska och teoretiska. I utbildningen ingår 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det innebär att du är ute på en arbetsplats inom din yrkesutbildning under minst 22 veckor utspridda under dina studieår. Vi erbjuder ett när samarbete med mentorer, personal med specialpedagogisk utbildning, små grupper och hemklassrum. Vi arbetar med flexibla lösningar och arbetsformer.

karta-google
minuters restid från