Idrotter

Burgårdens Gymnasium AST erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Burgårdens Gymnasium AST erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

  • Franska: steg 1, 2, 3
  • Italienska: steg 1, 2
  • Spanska: steg 1, 2, 3
  • Tyska: steg 1, 2, 3

Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

Burgårdens Gymnasium AST erbjuder inga instrument

Profil

Burgårdens Gymnasium AST har ingen särskild profil

OM SKOLAN

Välkommen till Burgårdens gymnasium!

AST-enheten har utbildningar för dig med diagnos inom autismspektrum. Personalen utgör ett team med olika professioner som skapar en trygg lärmiljö för dig. I teamet finns specialpedagoger, speciallärare, ämneslärare och resurspedagoger – med bred kompetens och mångårig erfarenhet. Vårt förhållningssätt bygger på tillit, respekt och hänsyn till funktionsvariationer och elevernas starka sidor lyfts fram. Våra lokaler genomgår nu en renovering och till augusti 2020 slår vi upp portarna till nya, fräscha lokaler mitt i centrala Göteborg. AST-enhetens lokaler är en del av Burgårdens gymnasium, ligger på ett eget våningsplan och är väl anpassade för elevgruppens behov. 

5 utbildningar på skolan ALTERNATIVT liknande utbildningar på andra skolor

karta-google
minuters restid från