• okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
ReservantagningGymnasieantagningen fyller på gymnasieskolornas lediga platser med elever som står i reservkö. Berörda elever informeras om förändrat antagningsbesked via e-post och webb.10 aug kl 8
Reservantagning avslutadReservantagningen till Göteborgsregionens gymnasieskolor är avslutad. Elevinloggningen stängs.2 sep kl 8
Viktiga händelser och datum antagningsår 2016
Kommande händelse