• okt
 • nov
 • dec
 • jan
 • feb
 • mar
 • apr
 • maj
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
Reservantagningen startarReservantagningen startar och Gymnasieantagningen fyller på gymnasieskolornas eventuella lediga platser med elever som står i kö. Elever med reservplats meddelas så snart de tas in på önskad gymnasieutbildning.10 aug kl 10
Reservantagningen avslutasGymnasieantagningens reservantagning till Göteborgsregionens gymnasieskolor avslutas.2 sep kl 16
Viktiga händelser och datum antagningsår 2015
Kommande händelse