Idrotter

Framtidsgymnasiet Göteborg erbjuder inga idrotter (NIU och/eller RIG)

Individuella val som kan väljas till år 1

Framtidsgymnasiet Göteborg erbjuder inga individuella val inför år 1

Språk som kan väljas till år 1

  Instrument på Estetiska programmet inriktning Musik

  Framtidsgymnasiet Göteborg erbjuder inga instrument

  Profil

  EEENE, IMSPR

  OM SKOLAN

  Varmt välkomna till Framtidsgymnasiet i Göteborg! På vår skola fungerar alla våra program som en egen enhet. Du kommer att känna att det är som att gå på en liten skola där du känner alla dina lärare och att vi har mycket tid för just dig. Vår utbildnings- och arbetsmiljö är anpassad för modern utbildning som riktar sig till unga människor som har siktet inställt på framtiden. Vi anpassar sättet att bedriva undervisning så att det liknar det arbetssätt du möter när du kommer ut i arbetslivet.

  karta-google
  minuters restid från